23 March 2011

ang init.

maliban sa panahon...

oo, pati ako nag-iinit. Pero tamang kontrol lang.

No comments: